Går inn for attval av Vaag som styreleiar i Nortura

Trine Hasvang Vaag får fornya tillit av valkomiteen i Nortura. Tone Steinsland og Steffen Skolseg blir føreslått som nye styremedlemer.

Kilde: Nationen