Går i forhandlingar

Jordbrukets forhandlingsutval varsla i ettermiddag at dei går i forhandlingar med staten om ein jordbruksavtale for 2018.

– Målet er å komme fram til en avtale som løfter mangfoldet i landbruket og sikrer gode løsninger for å oppnå markedsbalanse. Det er stor avstand mellom statens tilbud og jordbrukets krav når det gjelder inntektsmuligheter, seier Lars Petter Bartnes, leiar i Norges Bondelag, i ei pressemelding.

Kilde: Nationen – krever innlogging