Fyrer kyllingfjøsene med flis

For fem år siden la Jo Pollestad på Jæren opp vannbåren varme med fliskjele til kyllingfjøsene sine. – Jeg har fått en mer økonomisk og mer klimavennlig varmeproduksjon, som også gir bedre dyrevelferd, sier han.

– Innovasjon Norge har sammen med Fylkesmannen i Rogaland og i Hordaland tatt initiativet til prosjektet «Gardsvarmeanlegg Vestlandet», der målet er å få flere bønder til å skifte ut fossile energikilder med fornybar biovarme av skogsråstoff på gården. Siden kyllingproduksjon er særlig varmekrevende, har Fylkesmannen i Rogaland valgt å legge ekstra oppmerksomhet på varme til kyllingfjøs, men prosjektet er åpent for alle som vil vurdere en fornybar og klimavennlig varmeproduksjon på gården sin, forteller, Elisabeth Schmidt. Hun er skogfaglig rådgiver hos Fylkesmannen i Rogaland.