Usikre eggbønder: Eggprodusenter i distriktene ser med uro og bekymring på egen framtid etter at Coop mistet sin store eggavtale med Coop. (Foto: Nortura/Øivind Haug)

Frykter flere nyetableringer og mer sentralisering

Den Stolte Hane overtar for Nortura som hovedleverandør av egg til Coop. Norsk Fjørfelag frykter det kan gi en enda vanskeligere markedssituasjon.

– Våre medlemmer gir uttrykk for uro og bekymring for framtida. Spesielt gjelder dette for prod senter i perifere strøk. Medlemmenes største bekymring er etablering av nye produksjonshus, at prisene faller og at varemottakerne – både de private og samvirkemottakerne – må kostnadseffektivisere. Medlemmene frykter da en sentralisering av produksjonsenhetene, forteller styreleder Kolbjørn Frøseth i Norsk Fjørfelag til Bondebladet.

Han legger til at ledelsen i Norsk Fjørfelag selvsagt deler de bekymringene medlemmene nå gir uttrykk for. Frøseth retter imidlertid ingen kritikk mot Den Stolte Hane.

– Vi opplever at de er opptatt av markedsregulering og ønsker å forholde seg til Nortura som markedsregulator. Norsk Fjørfelag oppfordrer nå Den Stolte Hane og Nortura til å gå i dialog om løsninger som gjør at vi forhindrer nye nyetableringer i en allerede alvorlig situasjon med for mye egg i markedet, sier styrelederen.

Kilde: Bondebladet