Utgangspunktet for årets jordbruksforhandlinger er krevende, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes og småbrukarlagsleder Merete Furuberg i kjølvannet av de ferske tallene fra Budsjettnemnda. Her er de to under overleveringen av jordbrukets krav til jordbruksoppgjøret i 2017. Foto: Stian Eide

Forventer kraftig inntektsnedgang

Den norske bonden kan forvente en inntektsnedgang på 14 500 kroner fra 2016. Inntektsgapet til andre grupper er ventet å øke med 40 000 kroner.

Verst for fjørfe og korn/svin-bruk

Oversikten fra Budsjettnemnda inneholder også tall på vederlag for de såkalte referansebrukene. Størst nedgang i inntekten fra 2016 til 2018 har det vært for referansebruk innen fjørfekjøtt/planteprodukter (ned 178 300 kroner) og korn/svin (ned 145 100 kroner. Gjelder for 331 dekar korn pluss 23 avlssvin i Trøndelag).

Kilde: Bondebladet