Leif Forsell i midten.

Forsell bekymret for dyrevelferd basert på følelser.

I sitt innlegg på landbruksmøtet i Meldal denne uka kom departementsråd i Landruks- og matdepartementet, Leif Forsell, med et oppsiktsvekkende angrep på Nortura sin dyrevelferdsmerking av Gilde Edelgris. Han mente at Nortura med dette devaluerer verdien av Norsk mat, KSL og Nyt Norge. Han var bekymret for at dyrevelferden blir privatisert og basert på følelser, og ikke på faglige vurderinger, og trakk fram peldyrforbudet som et alvorlig eksempel.

-Det er en del trender som styrer både marked og politikk, dere vil merke kraften i trenden bærekraft, vegetar, vegan allerede neste uke under Eat- konferansen i Oslo ledet av Gunhild Stordalen. Som et resultat av dette ser vi at forbruket av en del husdyrprodukter faller, det som øker er grønt og egg, og også kyllingen klarer seg ganske bra. Dyrevelferd er veldig høyt på den politiske dagsorden, og der utviklingen til dels styres uavhengig av offentlig regelverk . Personlig er jeg bekymret for dette, sa Forsell.

Kilde: Landbruk24