Forbrukerundersøkelse: Høy tillit til norsk eggproduksjon!