Smittefare: Helsestyresmaktene i Sverige mistenker at veksten i sjukdomsførekomsten dei siste vekene kjem av smitte frå kylling. Illustrasjonsfoto: Mariann Tvete

Fleire har blitt sjuke – mistenker smitte frå kylling

Svenske helsestyresmakter mistenker at smitte frå kylling er årsaka til veksten i sjukdomsførekomsten i Sverige siste vekene.

Talet på sjukdomstilfelle som følge av smitte frå bakterien campylobacterhar auka kraftig siste vekene i Sverige. I veke 46 vart det registrert 89 sjukdomstilfelle på menneske i Sverige. Veka etter var talet oppe i 112. Det er meir enn dobbelt så mykje som på same tid i fjor.

Kilde (krever innlogging): Nationen