FJØRFE NR 9 2017

Fjørfe nr. 9 2017 er sendt til trykk 28. november. Noen omtaler kan leses her.