FJØRFE NR 3 2019

Ønsker dere alle en RIKTIG GOD PÅSKE!
Administrasjonen tar påskeferie fra 15. april.

Fjørfe nr. 3 2019 er sendt til trykk og er på vei til din postkasse.

Lagsarbeid

Øvrige omtaler

  • Kåring av årets produsenter hos Norsk Kylling for 2018!
  • Nyhetsomtaler fra landets aviser
  • Fagmøte i Eggprodusentenes Interesseklubb
  • Solceller i fjørfeproduksjon: Bioenergi, strøm og nødstrøm fra solceller og batteri
  • Støtte til solcelleanlegg via Innovasjon Norge
  • Viktig fornybare energikilden i fremtiden
  • Unngått nedbygging av matjord
  • Nedbygging av matjord er satt på dagsorden
  • Miljøberikelser til foreldredyr: Foreldre har også behov!
  • WPSA: Din innsats er viktig for at dyra skal ha det bra

Statistikker