Fjørfe nr. 1 2016

I Fjørfe nr. 1 2016 kan du lese årsmelding, innkalling og valgkomiteens innstilling, i tillegg til noen flere ”drypp” fra kommende nummer.