NORSK MAT: – Jeg er sikker på at betalingsviljen blant nordmenn er der, ved at vi formidler historien bak produktene våre og hvor unik den norskproduserte maten er, skriver Kolbjørn Frøseth. Foto: Tommy Ellingsen

Debattinnlegg: Norsk mat må bli dyrere!

Storsamfunnet, via statsbudsjettet, vil ikke lenger betale prisen for å opprettholde produksjon av god, trygg og norsk mat. Vi matprodusenter blir stadig mer avhengige av å hente ut inntekta vår fra markedet; forbrukerne må altså belage seg på å betale mer for våre produkter.

I sitt debattinnlegg i VG 28. mai løfter matjournalist Yngve Ekern opp et tema som det snakkes altfor lite om i det offentlige rom. Som eggprodusent, og styreleder i Norsk Fjørfelag, er jeg langt fra enig i alt han ytrer i innlegget, men avslutningsvis skriver han noe som det er verdt å merke seg: «Vi er nå flere som ønsker at bøndene skal stille større krav. Det vil si slakkere krav til dyrene, større krav til oss som gjerne vil betale for at det vi spiser og drikker skal være helsebringende for både mennesker og dyr.»

For å lese svaret til Kolbjørn Frøseth, les denne artikkelen i VG