Foto: Vidar Sandnes

Debatt: Produksjonsdyrene lever ikke gode liv

Geir Pollestad i Senterpartiet skriver i artikkelen ”Dyra skal ha det bra”, at god dyrevelferd ikke kan måles ut fra hvordan vi som mennesker ville ønsket å ha det om vi var dyr. Jeg er uenig i det.

Debatten om dyrevelferd har ikke ”gått av skaftet” som Pollestad hevder. Derimot har vi som forbrukere begynt å få mer innsikt i hvordan produksjonsdyrene i Norge behandles.

Jeg vil som svar formidle litt om hvordan produksjonsdyrene i Norge har det. Summert kan dagens praksis formidles slik: I norsk husdyrproduksjon er det vanlig å gjøre dyrene drektige før de er fysiologisk utvokste, å skille dyreunger fra mødrene, og å avle for høyere tilvekst og større ungekull. De fleste av dyrene holdes innestengt i en bygning det meste av livet på minimalt av areal. I tillegg påføres mange smertefulle produksjonssykdommer, som følge av dagens driftsformer.

Kilde: Nationen