Debatt: Produksjonsdyrene lever ikke gode liv

Geir Pollestad i Senterpartiet skriver i artikkelen ”Dyra skal ha det bra”, at god dyrevelferd ikke kan måles ut fra hvordan vi som mennesker ville ønsket å ha det om vi var dyr. Jeg er uenig i det.

Fyrer kyllingfjøsene med flis

For fem år siden la Jo Pollestad på Jæren opp vannbåren varme med fliskjele til kyllingfjøsene sine. – Jeg har fått en mer økonomisk og mer klimavennlig varmeproduksjon, som også gir bedre dyrevelferd, sier han.