For mykje av alt

Alle dei store husdyrproduksjonane her i landet produserer meir enn kva marknaden etterspør.