Salget av økologisk mat øker

En fersk rapport viser at nordmenn kjøpte økologiske matvarer i dagligvarebutikkene for nærmere 2,9 milliarder kroner i 2018. Det er en økning på 8 prosent sammenlignet med 2017.

Slik kan du påvirke dyrevelferden

Selv om du sikkert er tilhenger av god dyrevelferd, er det ikke like sikkert at er du villig til å bidra til den. For det er dine valg i matbutikken som avgjør hvor godt husdyrene skal ha det.

Fylkeslederne i Småbrukarlaget vil øke prisen på soya

Fylkeslederne i Norsk Bonde- og Småbrukarlag har denne uka vært samlet for å gi føringer til sitt forhandlingsutvalg foran jordbruksforhandlingene. I en uttalelse tar de til orde for å øke referanseprisen på soya. Ellers uttrykker de at de er svært tilfreds med innføringen av et strukturtilskudd i fjorårets jordbruksavtale, og vil at lignende tilskudd blir innført i andre produksjoner.

Alvorlig vanskjøtsel i 0,7 prosent av dyrehold med størst risiko.

Mattilsynet er på tilsyn der det er størst risiko for at dyrene ikke har det bra. I 2018 ble det avdekket flere tilfeller der dyr ble alvorlig vanskjøttet enn tidligere år. Blant produksjonsdyr gjaldt dette 20 dyrehold med storfe, 18 med sau og 7 med svin. Dette viser årsrapporten for Mattilsynets arbeid med dyrevelferden i 2018.