Kyllingproduksjonen kraftig ned i 2015

Produksjonen av kjøt frå kylling og anna fjørfe fall med 12,8 prosent frå 2014 til 2015. Samtidig auka produksjonen av kjøt frå svin, sau og storfe. Det vart produsert 332.800 tonn kjøt frå fjørfe i 2015. Det er 5.500 tonn mindre enn året før, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Produksjonen av sauekjøt auka med 5,8 prosent, svin med […]

Den Stolte Hane på offensiven

Sola skinner på hønsegårdene til Den Stolte Hane på Jæren. En ny vår er i gjære for kyllingene deres, og familiegårdene i området skal gjenerobre markedet med 10 nye gårder og en ny strategi.

Selger kyllingfjøsene

Fire kyllingbønder på Høylandet har lagt ut fjøsene sine for salg etter at Nortura har sagt opp slakteriavtalen.

Oppstartsmøte i NoResist

Det nye prosjektet «Til kamp mot antimikrobiell resistens i den norske matproduksjonskjeden» hadde oppstartsmøte 17. mars.