Med hjerte for dyrevelferd

– La aldri økonomi bli viktigere enn dyrevelferd. Bjarne Lyngstad har 30 000 verpehøns og er opptatt av at hvert enkelt individ skal ha det bra.