Går i forhandlingar

Jordbrukets forhandlingsutval varsla i ettermiddag at dei går i forhandlingar med staten om ein jordbruksavtale for 2018.