Med masker og videoer fra norske slakterier vil gruppa få trøndere til å forstå hvilke lidelser dyr må gjennom for at vi skal spise kjøtt. FOTO: MARIANN DYBDAHL

Bruker sterke virkemidler for å vise dyrenes lidelser

Med masker og videoer fra norske slakterier demonstrerte aktivistgruppa «Anonymous for the Voiceless» på Solsiden lørdag.

Fire personer står i ring med ryggen inntil hverandre. I armene holder de hver sin PC, som viser filmer av dyr, kyr ogkyllinger. Det første alle som passerer forbi likevel legger merke til er at personene har på seg hvite masker, de kjente «Anonymous Masks».

– Vi jobber for en liberalisering av dyr. Vi vil gjennom de videoene vi viser få folk til å forstå hva dyrene gjennomgår i slakterprosessen.

«Anonym for the Voiceless» er grasrotorganisasjon med filialer i land over hele verden, også i Trondheim.

– Vi planlegger å aksjonere minst en gang i måneden. Det er målet.

Kilde: Adresseavisa