Andre Skjelstad (V) sitter i Stortingets næringskomité. Han vil vende landbruket mer mot utenlandske markeder. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Ber landbruket lære eksport av fiskerne

Norsk landbruk må nå rigge seg for eksport også av store volum, mener André N. Skjelstad (V). Importvernet motsatt vei er likevel hellig, sier han.

Med stor overproduksjon i flere kategorier som bakteppe, vil Venstres næringspolitiske talsperson ha en tydelig holdningsendring i norsk landbruk. Hele kjeden må nå rigge seg for å sende flere varer til utlandet, mener han.

– Jeg har i lang tid ivret for at vi må se mulighetsrommet for eksport av landbruksprodukter. Vi kan ikke bare sitte og se vi lykkes stort innen sjømat, sier Skjelstad.

– Vi har åpnet døra til Asia med fisken. Jeg er helt sikker på at vi kan komme inn den samme døra også med landbruksprodukter. Det er også muligheter i EU-markeder på mer høykost-produkter. Så må vi aldri innbille oss at vi kan konkurrere på et lavkostmarked, det vil aldri være aktuelt, sier Skjelstad.

Kilde (krever innlogging): Nationen