Fag- og årsmøte i Trøndelag Fjørfelag

Det avholdes fag- og årsmøte i Trøndelag Fjørfelag på Stjørdal 22. mars. Årsmøtet kombineres med et fagmøte med ulike tema innen egg, kylling og oppal.

Program er under utarbeidelse. Mer informasjon kommer!

Fagseminar om campylobacter

Animalia arrangerer nytt fagseminar om campylobacter på ParkInn på Gardermoen. Hva er status for handlingsplanarbeidet, hvilken ny kunnskap har vi om bakterien og hva bør vi ha fokus på med hensyn til smittebeskyttelse og hygiene med tanke på årets «sesong»?