WPSA fagmøte

WPSA skal ha fagmøte 9. mai 2019.

Møtet avholdes på Park Inn Gardermoen.
Mer informasjon kommer!