Styremøte Norsk Fjørfelag 28.-28. mai

Norsk Fjørfelag avholder 2-dagers styremøte i Oslo.