Styremøte i Norsk Fjørfelag

Det avholdes styremøte på Radisson Blu Royal Garden, Trondheim

Innkalling sendes styret