Produsentmøte og årsmøte i Møre og Romsdal

Nortura inviterer til produsentmøte på Scandic Nordfjord 29. januar. Årsmøte i Møre og Romsdal Fjørfelag avholdes i etterkant av Nortura sitt møte. Mer info kommer!

Nortura inviterer til produsentmøte på Scandic Nordfjord 29. januar.

Årsmøte i Møre og Romsdal Fjørfelag avholdes i etterkant av Nortura sitt møte. Mer info kommer!