Østfold og Akershus Fjørfelag årsmøte og åpent fagmøte

Østfold og Akershus Fjørfelag ønsker velkommen til kombinert årsmøte og åpent fagmøte for fjørfeprodusenter 25. januar.