Nortura Fjørfeskole for eggprodusenter

Nortura Fjørfeskole for eggprodusenter – første samling – arrangeres på Ersgard på Stjørdalen 15.-16. januar 2019

Påmelding til Nortura ved Sverre Rædergård eller til din lokale produksjonsrådgivler inne 21. desember. Se mer informasjon under Fjørfe på medlem.nortura.no