Nordic Executive meeting 6. november, Island

De nordiske fjørfe-organisasjonene avlegger ett av sine to årlige møte.