Nordic Executive meeting 14.-15. mai, Island

De nordiske fjørfe-organisasjonene avlegger ett av sine to årlige møte.