Lokallagsledermøte i Norsk Fjørfelag

Norsk Fjørfelag, i samarbeid med Trøndelag Fjørfelag, arrangerer lokallagsledermøte i Trondheim 16.-17. november. Informasjon og innkalling blir tilsendt lokallagene.

Norsk Fjørfelag, i samarbeid med Trøndelag Fjørfelag, arrangerer lokallagsledermøte i Trondheim 16.-17. november. Informasjon og innkalling blir tilsendt lokallagene.