KLF’s Kompetanseskole for slaktekyllingprodusenter Rogaland høsten 2018

Det vil i løpet av høsten 2018 avholdes Kompetanseskole for slaktekyllingprodusenter Rogaland. Nærmere tid og sted blir publisert så fort det er avklart.