Fag- og årsmøte i Trøndelag Fjørfelag

Det avholdes fag- og årsmøte i Trøndelag Fjørfelag på Stjørdal 22. mars. Årsmøtet kombineres med et fagmøte med ulike tema innen egg, kylling og oppal.

Program er under utarbeidelse. Mer informasjon kommer!