Årsmøte/fagmøte i Hedmark og Oppland Fjørfelag

Årsmøtet og fagmøtet avholdes på Honne kurs- og konferansehotell 14. februar fra kl 18.00. Mer informasjon kommer!