Fag- og årsmøte i Norsk Fjørfelag 8.-9.mars

Fag- og årsmøtet vil i 2018 arrangeres i samarbeid med Hedmark og Oppland Fjørfelag og legges til på First Hotell Victoria, Hamar.

Mer informasjon kommer.