Årsmøte i Trøndelag Fjørfelag 8. mars kl 15:00-16:00

Trøndelag Fjørfelag avholder årsmøte rett etter FJØRFEDAGENE er avsluttet.