Fagsamling og årsmøte i Østfold og Akershus Fjørfelag

Hold av kvelden 23. januar for fagsamling og årsmøte i Østfold og Akershus Fjørfelag.

I tilknytning til årsmøtet planlegges det blant annet omvisning på eggpakkeriet til Nortura i Rakkestad. Mer info kommer.