Årsmøte og middag i Buskerud Fjørfelag

Buskerud Fjørfelag inviterer til årsmøte hjemme hos Olav Aasen 8. januar kl 19:00-22:00

Buskerud Fjørfelag inviterer til årsmøte, og middag i låven til Olav Aasen på Kile Gård, Kilealleen 22, Hønefoss.

I forkant av årsmøtet holder Margrethe Brantsæter, daglig leder i NFL, et inspirasjons-foredrag og orienterer om aktivitet i Norsk Fjørfelag.

Påmelding til Olav Aasen, tlf 930 26 550 eller på mail olav@kilegaard.no.