Årmøte og fagmøte i EIK, i Drammen

Lørdag 26. januar avholdes det årsmøte og fagmøte i Eggprodusentenes Interesseklubb (EIK).

EIK inviterer til fagmøte og Årsmøte på

Scandic Ambassadour (Strømsø Torg 7, 3044  Drammen) 26. januar 2019.

Programmet: