Årmøte og fagmøte i EIK

Lørdag 26. januar avholdes det årsmøte og fagmøte i Eggprodusentenes Interesseklubb (EIK).

Mer info kommer.