logos

Bli medlem/abonner på Fjørfe!

Medlemskap i NFL, inkl. Fjørfe, fjørfeholdere kr 2.600,-

Abonnement fjørfepensjonister kr 750,-
Abonnement (institusjoner) kr 1.300,-
Abonnement i Norden og Europa kr 1.550,-

Bestill abonnementBli medlem
Abonner på Fjørfe